Vleeswaren Hoste heeft de IFS Food Standard behaald. Deze standaard waarborgt voedselveiligheid en hygiëne in de voedselverwerkende sector.

Daarnaast doet Vleeswaren Hoste aan autocontrole. Dit is het geheel van maatregelen die genomen worden om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder eigen beheer vallen, voldoen aan de (wettelijke) voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid. Hiervoor is er de "autocontrolegids", een door het FAVV goedgekeurd document opgesteld door en voor de sector met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole.

Minstens 1x/jaar worden de grondstofleveranciers ook onderworpen aan een uitgebreide evaluatie volgens een aantal vaste criteria die omgezet worden in objectieve cijfers (o.a. stiptheid leveringen, kwaliteit, temperatuur, hygiëne, retours, correctheid van de documenten, prijs).

Voorkomende klachten worden op gegrondheid onderzocht door het hoofd van de betrokken afdeling. Deze beslist in overleg met de andere betrokken verantwoordelijken of de klacht al dan niet wordt aanvaard en welke onmiddellijke acties moeten worden genomen. Acties en antwoord worden geregistreerd in een non-conformiteitsrapport. De klant wordt steeds op de hoogte gebracht.

De finaliteit van de klachtenbehandeling is steeds ervoor te zorgen dat een vastgesteld probleem zich niet meer kan voordien.

Webdesign: Ontwerpbureau Degraeve | Webdevelopment: Webdoos